Kuukausittainen arkisto: kesäkuu 2014

Mamworkilla on osaajia monenlaiseen tarpeeseen

Mamwork on moderni rekyrtoinityritys, joka välittää asiantuntijoita yritysten projekteihin. Toimintamalli on selkeä, reilu ja läpinäkyvä. Tässä kymmenen faktaa Mamworkista:

 

  1. Toiminta-ajatuksemme on välittää hoitovapaalla olevia asiantuntijoita yritysten lyhytkestoisiin projekteihin.
  2. Asiantuntijaverkostossamme on yli sata osaajaa; suuri osa on hoitovapaalla, mutta mukana on myös freelancereita ja yrittäjiä.
  3. Meillä on paljon taloushallinnonmarkkinoinninviestinnän,  koulutuksen, henkilöstöhallinnon, tietotekniikan, sosiaalisen median ja eri kielien osaajia. Asiantuntijaverkosto muokkautuu jatkuvasti.
  4. Teemme aina projektisuunnitelman yhdessä asiakkaan ja asiantuntijan kanssa. Jokainen tekemämme tarjous perustuu  yksityiskohtaiseen projektisuunnitelmaan.
  5. Hinnoittelumme perustuu päivähintoihin. Asiantuntija määrittää itse päivähintansa. Hintaan vaikuttaa projektin vaativuus ja laajuus sekä asiantuntijan koulutus ja kokemus.
  6. Hinnoittelumme on aina täysin läpinäkyvää: asiakas tietää asiantuntijan hinnan sekä Mamworkin palkkion suuruuden.
  7. Tunnemme asiantuntijamme.
  8. Asiantuntijat huolehtivat itse työvälineistään sekä sitoutuvat projektin aikatauluun.
  9. Kauttamme on mahdollista saada sellaista asiantuntemusta käyttöön, jota ei muuten saisi ilman rekrytointia ja pitkää sitoutumista.
  10. Voimme taata, että äitiverkostomme asiantuntijat ovat oman alansa asiantuntijoita ja heillä on korkea motivaatio sekä into  päästä tekemään töitä!

kuva31

Ota yhteyttä!

Haluaisitko tavata asiantuntijoitamme? Tai haluaisitko itse olla osa verkostoamme?

Ota yhteyttä vaikkapa verkkolomakkeen kautta - soitamme sinulle pian takaisin!

Onko yrityksessänne henkilöstökäsikirja?

Yrityksen toimintaan ja henkilöstöhallintoon kuuluu paljon lakisääteisiä dokumentteja. Jokaisella yrityksellä on lisäksi omat toimintamallinsa, prosessinsa ja käytäntönsä.  Tapaamme usein erityisesti nopeasti kasvaneiden yritysten edustajia, joilla henkilöstöhallintoon liittyviä pakollisia ja toiminnan kannalta merkittäviä asioita ei ole dokumentoitu riittävällä tasolla. Asiat toimivat yleensä hyvin niin kauan, kun suurempia ongelmia tai haasteita ei ole. Toiminnan jatkumisen kannalta on kuitenkin ensiarvoisen tärkeää, että tärkeät dokumentit ovat yksissä kansissa ja kaikilla avainhenkilöillä on käytössään ajantasainen ohjeistus.

 

Mamworkin asiantuntijaverkostossa on monia HR-asiantuntijoita, joilla on taitoa ja kokemusta henkilöstökäsikirjan toteuttamisesta.  Alla on kuvaus eräästä asiantuntijamme toteuttamasta HR-projektista.

 

Asiakkaamme haasteena oli HR-resurssien äkilliset muutokset. Nykyinen HR henkilö vaihtoi toisiin tehtäviin ja HR-asioiden piti hoitua siitä huolimatta saumattomasti. HR-käsikirja -projektin tavoitteena oli valmistella HR-käsikirja, josta kaikki henkilöstöasiat löytyvät nopeasti. Asiakkaan tavoitteiden mukaisesti asiantuntija toteutti HR-käsikirjan johon oli koottuna kaikki oleelliset HR asiat yksiin kansiin.

 

HR käsikirjasta löytyy nyt mm. työsopimuspohjat, työtodistuspohjat, työsuhteen yleiset ehdot ja periaatteet sekä perehdytys- ja koulutusmateriaali. HR käsikirja toimii tiedon lähteenä sekä työnantajalle että työntekijöille itselleen. HR käsikirjan avulla asiakasyritys pystyi vapauttamaan omia resurssejaan HR-asioista koska työntekijät pystyvät itse tarkistamaan suurimman osan yleisesti esitetyistä kysymyksistä juuri HR käsikirjasta.

 

Yli kymmenen vuotta HR-asioiden parissa ja viimeiset vuodet yritysten johtoryhmän jäsenenä tuovat perspektiiviä ja kokemusta peliin.Termit tehokas ja aikaansaava, luotettava ja osaava kuvaavat projektin toteuttanutta asiantuntijaa täydellisesti! Asiantuntijamme voi tulla apuun myös kesäkauden lomien aikana jolloin yrityksenne HR toiminnot jatkuvat saumattomasti.

 

Älä pilaa mainettasi somessa!

Sosiaalinen media on osa jokapäiväistä elämää. Moni yritys on päättänyt ottaa somen käyttöön siksi, koska muutkin ovat tehneet niin. Ja miksi ei? Sosiaaliseen mediaan pääsee käsiksi ilmaiseksi: Facebook-tilin luomiseen menee vain muutama minuutti, Twitteriin vielä vähemmän. Blogin voi pystyttää ilmaiselle alustalle ja Linkedinkin tarjoaa oivia mahdollisuuksia.

 

Se, että yrityksellä on tili Twitterissä tai sivu Facebookissa ei vie kovin pitkälle. Kustannuksia alkaa kertyä siitä, että jonkun on tuotettava sisältö. Jos sivulle on tehty päivitys edellisen kerran viime vuoden puolella, olisiko parempi olla kokonaan ilman? Tai jos blogiin tuotetaan tekstiä, joka vilisee kirjoitusvirheitä ja näyttää lähinnä mainokselta, kannattaisiko keskittyä maksettuun mainontaan?

 

Yritys tarvitsee sosiaalisen median strategian. Siinä määritetään mm. seuraavat asiat:

 

-       missä sosiaalisen median kanavissa yrityksen on kannattavaa näkyä,

-       keitä sosiaalisen median avulla halutaan tavoittaa,

-       tavoitellaanko tunnettuutta, suoraa kauppaa vai jotain muuta toimintaa,

-       minkälaista sisältöä tuotetaan,

-       kuka tuottaa sisällön,

-       miten muiden tuottamaa sisältöä hyödynnetään,

-       kuinka usein uutta sisältöä tuotetaan/päivitetään,

-       mitkä ovat hakusanat, jotka tuottavat parhaat tulokset juuri ko. yrityksen kannalta

-       minkälaisia houkuttimia (linkkipyydyksiä) käytetään näkyvyyden parantamiseksi

-       laaditaanko uutiskirje tukemaan some-näkyvyyttä

-       miten yritys hallitsee mainettaan Internetissä.

 

Huomioitavia seikkoja on valtavasti ja asiantunteva some-markkinoija löytää myös vähemmän tunnettuja ratkaisuja yrityksen markkinoinnin avuksi.  Jokainen yritys tarvitsee juuri omanlaisensa strategian sosiaaliseen mediaan.

 

Mamworkin asiantuntijaverkostossa on vankkaa sosiaalisen median osaamista. Yrityksen on mahdollista saada konsultaatioapua, valmis paketti tai päivityspalvelu Mamworkin kautta. Ota yhteyttä: voimme saada yrityksenne someasiat priimakuntoon jo ennen kesälomia!

kuva8-2

Mamworkin asiantuntijat ovat kokeneita somen käyttäjiä

 

 

 

 

 

Kymmenen faktaa Mamworkista

Mamwork on erilainen, moderni rekrytointiyritys. Välitämme hoitovapaalla olevia asiantuntijoita yrityksien projekteihin.  Asiakkaitamme on monenlaiset yritykset eri toimialoilta: yhdistävänä tekijänä on, että kaikki tarvitsevat asiantuntija-apua joustavasti ja luotettavasti.

 1. Asiantuntijaverkostossamme on yli sata osaajaa; suuri osa on hoitovapaalla, mutta mukana on myös freelancereita ja yrittäjiä.
 2. Meillä on paljon taloushallinnon, markkinoinnin, viestinnän, koulutuksen, HR:n sekä it-alan osaajia. Asiantuntijaverkosto muokkautuu jatkuvasti.
 3. Teemme aina projektisuunnitelman yhdessä asiakkaan ja asiantuntijan kanssa. Jokainen tekemämme tarjous perustuu yksityiskohtaiseen projektisuunnitelmaan.
 4. Hinnoittelumme perustuu päivähintoihin. Asiantuntija määrittää itse päivähintansa. Hintaan vaikuttaa projektin vaativuus ja laajuus sekä asiantuntijan koulutus ja kokemus.
 5. Hinnoittelumme on aina täysin läpinäkyvää: asiakas tietää asiantuntijan hinnan sekä Mamworkin palkkion suuruuden.
 6. Tunnemme asiantuntijamme.
 7. Asiantuntijat huolehtivat itse työvälineistään sekä sitoutuvat projektin aikatauluun.
 8. Kauttamme on mahdollista saada sellaista asiantuntemusta käyttöön, jota ei muuten saisi ilman rekrytointia ja pitkää sitoutumista.
 9. Voimme taata, että äitiverkostomme asiantuntijat ovat oman alansa asiantuntijoita ja heillä on korkea motivaatio sekä into päästä tekemään töitä!
 10. Meillä on hyvin tyytyväisiä asiakasyrityksiä.

 

kuva1Haluaisitko tietää lisää? Haluaisitko tavata Mamworkin asiantuntijan ja suunnitella yhdessä, miten hän voisi auttaa? Tai haluatko mukaan asiantuntijaverkostoon?

Ota yhteyttä: info@mamwork.fi, www.mamwork.fi, puh. 040 753 1057.