Kuukausittainen arkisto: elokuu 2014

Kuka kirjoittaa yrityksesi tarinan?

Oletko koskaan miettinyt, että jokainen kirjoittamasi lause, jokainen yrityssivun Facebook-päivitys ja jokainen uutiskirje rakentaa yrityksesi imagoa?

 

Sujuva, looginen teksti kannustaa lukemaan enemmän ja myös muistamaan lukemansa. Järkevällä tavalla suunniteltu sisältö myös auttaa yrityksen löytymistä Google-hauissa.

 

Hyvä teksti ei ole itsestäänselvyys. Ammattitaitoinen kirjoittaja osaa muokata sisällön kohderyhmää kiinnostavalla tavalla. Käyttäjähaastatteluihin, onnistumisiin ja hyviin kokemuksiin perustuvat tarinat luovat positiivista mielikuvaa, joka säilyy mielessä perinteistä mainosta pidempään. Ajattelemaan kannustava teksti saa asiakkaan itse oivaltamaan hyödyn, jota yrityksesi voi hänelle tarjota.

 

Asiantuntijapalveluita tarjoava yritys haluaa erottua laadulla.  Kirjoitusvirheet  tai ontuva sanankäyttö yrityksen julkaisuissa voi toimia valitettavan tehokkaana anti-mainoksena.

kuva17

Mamworkin asiantuntijoilla on näyttöä tuloksekkaasta sisällöntuotannosta. Voimme kirjoittaa nykyisten verkkosivujen tekstien perusteella uudet, myyvemmät ja paremmat tekstit tai voimme aloittaa aivan alusta. Teemme myös paljon haastatteluja sekä käyttökokemuksiin perustuvia kirjoituksia.

 

Halusitpa sitten pilkut paikoilleen tai kokonaan uutta, luovaa sisältöä kuvaamaan yritystäsi – ota yhteyttä!

 

 

Tervettä järkeä ei kannata ulkoistaa

Kaikkialla säästetään, tingitään ja järkeistetään. Asioita ulkoistetaan, mutta kustannusten uhatessa kasvaa jätetään ulkopuoliset palvelut ostamatta ja asiat rempalleen – tai määrätään yrityksen työntekijät tekemään ihan muuta, kuin mitä heidän pitäisi tehdä. Sosiaalisessa mediassa on viime aikoina pyörinyt ansioituneita kirjoituksia siitä, kuinka säästäminen on mennyt överiksi. Riitta Raatikainen kirjoittaa Savon Sanomissa: ” Ainoastaan äärimmäisen vauraalla kansakunnalla on varaa käyttää kaikkein parhaiten koulutettujen ihmisten luovuutta siihen, että he ihmettelevät päivästä toiseen, miksi tulostin ei toimi. Ei ihme, että tuottavuus ei nouse. Se ei voi nousta niin kauan kuin voimat suunnataan täysin vääriin asioihin. Ikävä kyllä, aikaa on edelleen vain 24/7.” Raatikaisen esimerkki on yliopistomaailmasta, mutta antaa varmasti kaikille muillekin ajattelemisen aihetta.

Tapaan Mamworkin kautta monenlaisia yrityksiä ja yrittäjiä. Olen huomannut, että joissain organisaatioissa säästäminen on ottanut vallan terveeltä järjeltä: kaikki pitäisi tehdä ilmaiseksi ja itse, oli osaamista tai ei. On yrityksiä, joilla on upea tuote tai viimeisen päälle hiottu palvelu, jota kukaan ei osta koska asiakkaita ei tavoiteta: ihan itse tehty verkkosivu ja päivittämättä jäänyt sosiaalinen media ei hoidakaan asiaa ammattilaisen tavoin. Vikaa ei aina osata etsiä ilmeisestä: unohdetaan se perusjuttu, että satoa saa harvoin niittää sieltä, mihin ei kylvetty eikä kasteltu.

 

On myös paljon toisenlaisia yrityksiä, onneksi. Yrityksiä, joissa ymmärretään että asiantuntijuudella on hintansa ja että hyvä asiantuntija voi parhaimmillaan sysätä liikkeelle lumipallon, joka kasvaa vielä kauan palkkionmaksun jälkeenkin. Mamworkin asiantuntijoilla on vahvaa näyttöä osaamisesta, jolla on nostettu asiakasyrityksen liikevaihtoa, vähennetty kuluja, parannettu henkilöstön viihtyvyyttä ja saatu realistisempi kuva yrityksen asiakkaista. Eräs yritys järjesti koulutuksia, joissa täyttöaste jäi jatkuvasti alle 50 %. Mamworkin asiantuntija suunnitteli koulutuksen markkinoinnin uudelleen, ja vuotta myöhemmin koulutuksia piti järjestää enemmän, jotta kaikki halukkaat mahtuivat mukaan.

 

Liikaa rahaa tai resursseja tuskin on kenelläkään, mutta mielestäni kannattaa muistaa se, että kukaan ei voi olla asiantuntija kaikessa.   Järkevästi suunniteltu panostus markkinointiin, henkilöstöasioihin tai vaikka logistiikan suunnitteluun maksaa itsensä varmasti takaisin.  Vaihtoehtoja on runsaasti: maassamme on paljon ammattitaitoisia yrittäjiä, yhteistyötä voi tehdä Mamworkin tai rekrytointiyritysten kanssa - ja monissa oppilaitoiksissakin on erilaisia vaihtoehtoja yritysten kanssa työskentelyyn.  Yksin ei kannata jäädä!

mw_A6_yrityksille_01052012

 

 

Hyvin suunniteltu projekti on palvelun lähtökohta

Mamwork välittää asiantuntijoita projektiluontoisiin työtehtäviin, joten projektin tarkka määrittely on erittäin tärkeää. Projektin omistajana yrityksen edustaja määrittelee työkokonaisuudelle tavoitteet ja arvioi työmäärän. Mamworkin asiantuntija tuo tähän oman näkemyksensä työn vaiheista, tehtävistä ja vahvistaa tai muokkaa työmääräarviota.

Projektin aikana Mamworkin asiantuntija vastaa projektista ja sen etenemisestä.  Asiakasyritys huolehtii, että asiantuntijalla on projektiin sitoutunut vastuuhenkilö ja myös aikaa projektin läpiviemiseen. Mamwork hitaa käytännönasiat, kuten sopimukset, laskutuksen ja palkkion maksun.

Mamworkilla on vakiomuotoinen projektisuunnitelma, joka sisältä mm. projektin tavoitteet, työvaiheet ja tehtävät, työmäärän, projektin raportit, raportointiaikataulun ja suunnitelman projektin etenemisestä.

kuva29

Projektien työmäärä vaihtelee kahdesta kymmeneen päivään ja asiantuntijan keskimääräinen työpanos on viikossa 1-2 päivää. Pidemmät projektit pilkotaan pienempiin vaiheisiin, koska tällöin voimme sitoutua peremmin projektin läpiviemiseen suunnitelman mukaisesti.

Kuinka prosessi etenee?

  1. Mamworkin ja asiakasyrityksen yhteistyön alkaessa, etsimme asiantuntijaverkostostamme projektiin parhaiten sopivan asiantuntijan.
  2. Mamwork briiffaa asiantuntijan asiakkaan tarpeesta ja projektista. Tämän perusteella asiantuntija tekee projektisuunnitelma-ehdotuksen Mamworkin projektisuunnitelmapohjan avulla. Suunnitelmassa on määritelty mm. aikataulu, tavoitteet, projektin vaiheet ja tehtävät, työmäärä, projektin tuotokset ja/tai raportit, statusraportointiaikataulu ja yhteinen tarvittava aika yrityksen projektivastaavan kanssa.
  3. Projektisuunnittelu-tapaamisessa tarkennetaan projektisuunnitelmaa yhdessä asiakasyrityksen ja asiantuntijan kanssa.  Tapaamisen jälkeen asiantuntija tekee lopullisen projektisuunnitelman.
  4. Tapaamisen jälkeen Mamwork tekee asiakkaalle tarjouksen. Tarjous perustuu asiantuntijan tekemään, tarjouksen liitteenä olevaan projektisuunnitelmaan
  5. Asiakkaan ostopäätöksen jälkeen projekti on mahdollista aloittaa heti projektisuunnitelman mukaisesti.
  6. Projektin aikana Mamworkin asiantuntija vastaa siitä, että projekti etenee suunnitellusti, aikataulut pitävät ja sovitut tavoitteet saavutetaan.
  7. Projektin jälkeen sekä asiakas että asiantuntija hyväksyvät projektin suoritetuksi. Palkkio maksetaan projektin päätyttyä. Palaute kerätään sekä asiantuntijalta että asiakkaalta.

Mitä kannattaa huomioida yhteistyön alkaessa?

Asiakkaamme,

  • Myös yrityksen edustajan tulee varata aikaa projektiin. Viikoittainen projektin statuspalaveri asiantuntijan kanssa tekee projektista sujuvamman. Statuspalaverissa seurataan projektin edistymistä, aikataulussa ja sovitussa työmäärässä pysymistä ja ratkotaan mahdollisia haasteita.
kuva-27

Suomalaisäidit eivät tee osa-aikatöitä

Tuore väitöstutkimus kertoo, että suomalaisäidit työskentelevät joko kokopäiväisesti tai eivät lainkaan. Samankaltainen trendi on voimassa myös itäisessä ja eteläisessä Euroopassa. Sen sijaan esimerkiksi muissa pohjoismaissa äidit työskentelevät usein osa-aikaisesti. Tilanne voisi olla toisenlainen, jos osa-aikatöitä olisi enemmän tarjolla. Mamwork osa-aikatyöllistää hoitovapaalla olevia suomalaisvanhempia.

Mamwork on syntynyt ajatuksesta työn ja perheen yhteensovittamisesta ilman, että vaihtoehdot ovat mustavalkoisesti joko - tai. Suomessa on korkeasti koulutettuja vanhempia, joilla on oikeus olla vuosia kotona hoitamassa lapsia. Tässä joukossa on merkittävä määrä osaamista ja myös motivaatiota tehdä työtä. Hoitovapaasta saatava korvaus on pieni ja vuosi hiekkalaatikolla saa helposti kaipaamaan aikuisia kontakteja ja oman osaamisen ylläpitämistä.

Projektiluontoiset työt voivat parhaimmillaan olla loistava mahdollisuus kaikille osapuolille. Kotona olevat vanhemmat saavat mahdollisuuden tuulettaa ajatuksiaan ja heillä on mahdollisuus saada rahallisen korvauksen lisäksi palautetta työstään. Palaute on asia, jota moni kotona oleva vanhempi kaipaa: neuvolantädin satunnaiset kannustukset eivät kaikkia kannattele ja uhmaikäinen taapero voi välillä olla raskas hoidettava.

Työelämä saa hoitovapaalla olevista asiantuntijoista käyttöönsä resurssin, joka muuten ei olisi saatavilla. Hoitovapaalla olevat äidit ovat tunnetusti motivoituneita työntekijöitä, joilla on prioriteetit kohdillaan ja aika ei kulu turhaan hötkyilyyn.

Lisää väitöstutkimuksesta voit lukea Ylen sivuilta.

 

 

 

 

Miksi Mamworkilla on vain tyytyväisiä asiakkaita?

Olemme käyttäneet Mamworkin mainonnassa lausetta ”meillä on vain tyytyväisiä asiakkaita”. Lause tuntuu melko rajulta, sillä vain harvoin kaikkien miellyttäminen onnistuu.

 

Mistä johtuu, että Mamworkin palveluita arvostetaan ja samat yritykset palaavat takaisin uusien henkilöstötarpeiden ilmaantuessa?

 

Mamwork on pieni yritys, joka toimii suurella sydämellä. Meillä asiantuntijat tekevät projekteja sivutoimisesti, eli heidän päätyönsä on tällä hetkellä kotona lasten kanssa oleminen. Jokainen, joka on viettänyt vähänkin pidemmän ajan hiekkalaatikolla ymmärtää varmasti, että aika aikuisten kanssa ja oman ammattiosaamisen hyödyntäminen on enemmän kuin tervetullutta vaihtelua.

 

Asiantuntijaverkostomme on kasvanut melko laajaksi, mutta tunnemme kaikki osaajamme. Tiedämme, mihin kukin heistä soveltuu parhaiten. Kenenkään ei ole pakko ottaa hoitaakseen projektia, joka ei tunnu omalta.

 

Teemme sopimuksen aina koko projektista. Asiakkaamme tietävät heti alussa, mitkä ovat kokonaiskustannukset ja mitä projektiin kuuluu. Asiantuntijamme vastuulla on huolehtia siitä, että hänen työaikansa riittää sovittujen asioiden tekemiseen.

 

Hinnoittelumme on läpinäkyvää: asiakas tietää, mikä on asiantuntijan palkkio ja asiantuntija tietää, mitä Mamworkin laskussa lukee.

 

Uskallamme myös sanoa ei. Vastaan on tullut muutamia tilanteita, joissa juuri oikeaa asiantuntijuutta ei ole verkostossamme ollut käytettävissä. Silloin sanomme sen asiakkaalle suoraan, emme etsi toiseksi parasta vaihtoehtoa, ellei asiakas näin toivo.

 

Allekirjoitimme juuri uuden sopimuksen pitkäaikaisen asiakkaamme kanssa. Kun kiitimme yhteistyön jatkumisesta, sanoi hän: ”yrityksellemme kelpaa vain paras. Siksi meidän on helppo turvautua Mamworkiin”.

 

Kauttamme on saatavilla kymmenien eri alojen osaajia. Tällä hetkellä asiantuntijamme ahertavat rekrytointiprosessin apuna, ulkomaankaupan konsultoinnissa, markkinointitutkimuksen tekemisessä, verkkosivuhankkeessa sekä tuotekonseptin kehittämisen parissa.

 

Tarvitseeko sinun yrityksesi asiantuntevaa ihmistä toiminnan kehittämiseksi? Ota meihin yhteyttä, kerromme mielellään lisää!mw_A6_yrityksille_01052012

Mamworkin asiantuntijaverkosto kasvaa jatkuvasti

Mamwork on moderni rekrytointiyritys, joka välittää eri alojen asiantuntijoita yritysten projekteihin, sijaisuuksiin sekä osa-aikatöihin.

 

Mamworkin asiantuntijaverkostossa on yli sata eri alojen huippuosaajaa: controllereita, markkinointiguruja, viestinnän taitajia, kouluttajia, lakimiehiä, HR-osaajia sekä strategiakonsultteja ja kääntäjiä. Asiantuntijaverkostomme on kovassa kasvussa ja asiantuntijoidemme joukosta löytyy osaamista monenlaiseen tarpeeseen.

 

Suomessa on suuri joukko korkeasti koulutettuja pienten lasten vanhempia, jotka viettävät jopa kolme vuotta hoitovapaalla. Mamworkin kautta yrityksillä on mahdollisuus saada käyttöönsä osaamista,  joka muuten pitäisi ostaa kalliilta konsulttitoimistolta tai rekrytoimalla vakituinen työntekijä.

MamWork asiantuntijat kahvilla ja workshoppaamassa

Toimintamme on aina täysin läpinäkyvää; palkkiot ja hinnoitteluperusteet ovat kaikkien osapuolien tiedossa. Meillä on paljon tyytyväisiä asiakkaita, joilla on moninaisia tarpeita.  Mamworkin asiantuntijat ovat laatineet HR-käsikirjoja, koulutussuunnitelmia, taloushallinnon raportointityökaluja, suunnitelleet logoja, verkkosivuja ja kehittäneet viestintästrategiaa.

Ota yhteyttä - keromme mielellään lisää!

Tervetuloa myös Mamworkin aamukahville Lehtisaaren Cafe Delivoon. Tapahtuma on Facebookissa.