Hyvin suunniteltu projekti on palvelun lähtökohta

Mamwork välittää asiantuntijoita projektiluontoisiin työtehtäviin, joten projektin tarkka määrittely on erittäin tärkeää. Projektin omistajana yrityksen edustaja määrittelee työkokonaisuudelle tavoitteet ja arvioi työmäärän. Mamworkin asiantuntija tuo tähän oman näkemyksensä työn vaiheista, tehtävistä ja vahvistaa tai muokkaa työmääräarviota.

Projektin aikana Mamworkin asiantuntija vastaa projektista ja sen etenemisestä.  Asiakasyritys huolehtii, että asiantuntijalla on projektiin sitoutunut vastuuhenkilö ja myös aikaa projektin läpiviemiseen. Mamwork hitaa käytännönasiat, kuten sopimukset, laskutuksen ja palkkion maksun.

Mamworkilla on vakiomuotoinen projektisuunnitelma, joka sisältä mm. projektin tavoitteet, työvaiheet ja tehtävät, työmäärän, projektin raportit, raportointiaikataulun ja suunnitelman projektin etenemisestä.

kuva29

Projektien työmäärä vaihtelee kahdesta kymmeneen päivään ja asiantuntijan keskimääräinen työpanos on viikossa 1-2 päivää. Pidemmät projektit pilkotaan pienempiin vaiheisiin, koska tällöin voimme sitoutua peremmin projektin läpiviemiseen suunnitelman mukaisesti.

Kuinka prosessi etenee?

  1. Mamworkin ja asiakasyrityksen yhteistyön alkaessa, etsimme asiantuntijaverkostostamme projektiin parhaiten sopivan asiantuntijan.
  2. Mamwork briiffaa asiantuntijan asiakkaan tarpeesta ja projektista. Tämän perusteella asiantuntija tekee projektisuunnitelma-ehdotuksen Mamworkin projektisuunnitelmapohjan avulla. Suunnitelmassa on määritelty mm. aikataulu, tavoitteet, projektin vaiheet ja tehtävät, työmäärä, projektin tuotokset ja/tai raportit, statusraportointiaikataulu ja yhteinen tarvittava aika yrityksen projektivastaavan kanssa.
  3. Projektisuunnittelu-tapaamisessa tarkennetaan projektisuunnitelmaa yhdessä asiakasyrityksen ja asiantuntijan kanssa.  Tapaamisen jälkeen asiantuntija tekee lopullisen projektisuunnitelman.
  4. Tapaamisen jälkeen Mamwork tekee asiakkaalle tarjouksen. Tarjous perustuu asiantuntijan tekemään, tarjouksen liitteenä olevaan projektisuunnitelmaan
  5. Asiakkaan ostopäätöksen jälkeen projekti on mahdollista aloittaa heti projektisuunnitelman mukaisesti.
  6. Projektin aikana Mamworkin asiantuntija vastaa siitä, että projekti etenee suunnitellusti, aikataulut pitävät ja sovitut tavoitteet saavutetaan.
  7. Projektin jälkeen sekä asiakas että asiantuntija hyväksyvät projektin suoritetuksi. Palkkio maksetaan projektin päätyttyä. Palaute kerätään sekä asiantuntijalta että asiakkaalta.

Mitä kannattaa huomioida yhteistyön alkaessa?

Asiakkaamme,

  • Myös yrityksen edustajan tulee varata aikaa projektiin. Viikoittainen projektin statuspalaveri asiantuntijan kanssa tekee projektista sujuvamman. Statuspalaverissa seurataan projektin edistymistä, aikataulussa ja sovitussa työmäärässä pysymistä ja ratkotaan mahdollisia haasteita.
kuva-27

Kirjoita vastaus

  • (ei julkaista)

XHTML: Voit käyttää näitä tägejä: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>